Gong är ett uråldrigt instrument.  Den används inom Kundaliniyogan och sägs ha en förmåga att ta en person till ett tillstånd bortom sinnet och tankarna där man kan uppleva en enhet med allt, en djup avslappning. Ljudet från Gongen sägs klippa av negativa tankemönster och beteenden och ger på så vis nya perspektiv. Genom att lyssna till ljudet kommer man lättare i kontakt med sitt inre då ljudet är effektivt mot rastlöshet och ett stressat sinne. Under ett s.k. Gongbad (se nedan) kan djupt liggande spänningar/blockeringar släppa och man kan därmed känna sig vitaliserad både till kropp och sinne efteråt.

En Gong sägs ha över 80 000 vibrationer. Det som skiljer en Gong från andra musikinstrument är att ljudvågorna bara efter ett enskilt slag kommer tillbaka och blandas gång på gång (s.k. återljud). Det skapar väldigt komplexa ljudmönster.

Ett Gongbad innebär att man under en längre tid ligger ner och översköljs av vibrationer som kan lösa upp muskelspänningar och energiblockeringar. Många upplever en väldigt skön avslappning. Vi kommer att genomföra gongavslappning vid några tillfällen varje termin i slutet av de yogapass Tony leder.