Vi, Lena och Tony Fredriksson, är ett par som tränat yoga under många år och märkt hur bra  vi mår av det

Lena började med Kundaliniyoga 2005 och Tony började med Hathayoga 2004 och fortsatte sedan med Kundaliniyoga .

Vi kände att vi ville fördjupa oss i yogan och gick en tvåårig yogalärarutbildning. Vi är båda certifierade Kundaliniyogalärare. Lena är också utbildad Mediyogainstruktör och har den basmedicinska kunskap som krävs för att få undervisa i Mediyoga. Tony har gått en ettårig Gongutbildning vid Gong Academy Sweden.

                   

Att träna yoga ger oss bla ett lugn som vi tar med oss in i vardagen. 

Yogan ger oss också energi, självkännedom och vi mår bättre såväl fysiskt, mentalt som emotionellt.

Vi vill sprida Kundaliniyogans positiva effekter.